คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี (LAW YOUNG CLUB) ภายใต้โครงการพัฒนาอัตลักษณ์ของนิสิตตาม YLO

19/1/2566 15:47:59น. 667
<div class="row"> <p style="text-indent: 2.5em;">   ฝ่ายคุณภาพนิสิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรมทักษะความรู้ทางด้านการพูดสำหรับนักกฎหมาย ภายใต้โครงการพัฒนาอัตลักษณ์ของนิสิตตาม YLO  เพื่อให้นิสิตคณะนิติศาสตร์ ได้เรียนรู้ทักษะการพูด สำหรับนักกฎหมายสู่ชุมชน ในวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566 ณ ห้อง ภูกามยาว 3 (PKY3) อาคารเรียนรวมหลังเก่า กิจกรรมช่วงเช้า บรรยายโดย ดร.วิวัน สุขเจริญเกษแก้ว อาจารย์ประจำหลักสูตรการสื่อสารสื่อใหม่ และช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม workshop  โดยอาจารย์ฝ่ายคุณภาพนิสิต ประกอบด้วย ผศ.กฤษฎา ใจแก้วทิ อาจารย์จีรวรรณ สุวรรณสุจริต อาจารย์นิภาภรณ์ ลาภเสถียร  </p></div>

ฝ่ายคุณภาพนิสิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรมทักษะความรู้ทางด้านการพูดสำหรับนักกฎหมาย ภายใต้โครงการพัฒนาอัตลักษณ์ของนิสิตตาม YLO เพื่อให้นิสิตคณะนิติศาสตร์ ได้เรียนรู้ทักษะการพูด สำหรับนักกฎหมายสู่ชุมชน ในวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566 ณ ห้อง ภูกามยาว 3 (PKY3) อาคารเรียนรวมหลังเก่า กิจกรรมช่วงเช้า บรรยายโดย ดร.วิวัน สุขเจริญเกษแก้ว อาจารย์ประจำหลักสูตรการสื่อสารสื่อใหม่ และช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม workshop โดยอาจารย์ฝ่ายคุณภาพนิสิต ประกอบด้วย ผศ.กฤษฎา ใจแก้วทิ อาจารย์จีรวรรณ สุวรรณสุจริต อาจารย์นิภาภรณ์ ลาภเสถียร  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ณลภัส ปัญญาวงค์   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
19/1/2566 15:47:59น. 667
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน