ผศ.ดร.วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ในโอกาสได้รับการคัดเลือกสนับสนุนทุนดำเนินงาน โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566

20/1/2566 14:23:44น. 1341
คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในโอกาสได้รับการพิจารณาคัดเลือกสนับสนุนทุนดำเนินงาน โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566 จำนวน 2 กลุ่ม   1. กลุ่มผลิตภัณฑ์กระเป๋าแม่ลูกดก และของที่ระลึกที่ทำจากผ้า ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 2. กลุ่มท่องเที่ยวเชียงม่วน หมู่บ้านท่าฟ้า ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ
ผศ.ดร.วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ
ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ในโอกาสได้รับการพิจารณาคัดเลือกสนับสนุนทุนดำเนินงาน โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566 จำนวน 2 กลุ่ม


1. กลุ่มผลิตภัณฑ์กระเป๋าแม่ลูกดก และของที่ระลึกที่ทำจากผ้า ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
2. กลุ่มท่องเที่ยวเชียงม่วน หมู่บ้านท่าฟ้า ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
20/1/2566 14:23:44น. 1341
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน