วิศวะ ม.พะเยา MOU ร่วมมือกับ SLP และ CPAC พัฒนาการใช้ BIM และ Digital Construction ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

20/1/2566 17:21:26น. 848
วิศวะ ม.พะเยา MOU

           วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด และ บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง พัฒนาความรู้ทางวิชาการ พัฒนาการศึกษา และความมั่นคงในทุกด้านของประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในภาคอุตสาหกรรมของประเทศ รวมถึงร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาการใช้ BIM และ Digital Construction ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง การลงนามในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา และผ่านระบบ Online โดยบริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด เข้าร่วมทาง Online คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ ได้กล่าวรายงานถึงความสำคัญของการจัดทำข้อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน

          พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเรื่อง BIM และ Digital Construction ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กับบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด โดยคุณดุสิต ศุทธกิจ Head of Urbanized Solution Business และ บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด โดยคุณชูโชค ศิวะคุณากร กรรมการผู้จัดการ เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กับ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด และ บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด โดยมีความประสงค์ร่วมกันพัฒนาความรู้ทางวิชาการ พัฒนาการศึกษา และความมั่นคงในทุกด้านของประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในภาคอุตสาหกรรมของประเทศ รวมถึงด้าน ส่งเสริม สนับสนุน และอำนวยความสะดวกในการฝึกงานวิชาชีพ การฝึกอบรม การจัดหาข้อมูลเพื่อการปฏิบัติงานและการศึกษาวิจัย การศึกษาดูงานภาคสนาม การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา การแนะนำวิทยานิพนธ์ และการปฏิบัติงานในโครงการความร่วมมือต่าง ๆ ของทั้งสามฝ่าย สำหรับคณาจารย์ นิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการใช้ BIM และ Digital Construction ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง          ซึ่งที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยพะเยา กับบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด และ บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด มีกิจกรรมร่วมกันในหลายลักษณะ ประกอบด้วย
  1. บริษัทฯ ให้ความอนุเคราะห์หนังสือด้านเทคโนโลยีคอนกรีต สำหรับใช้เพื่อการเรียนการสอนในสาขาวิศวกรรมโยธา
  2. บริษัทฯ ได้จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “มิติใหม่งานก่อสร้าง Presented by SCG” เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ให้กับนิสิตวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม มีผู้เข้าร่วมฟังบรรยายประมาณ 300 คน
  3. บริษัทฯ ได้อนุเคราะห์จัดแสดงชิ้นงาน “โคมยี่เป็ง” จาก CPAC 3D Printing Solution ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนนำไปจัดแสดงในงานประชุมวิชาการวิศวกรรมยาแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ที่จังหวัดเชียงราย
  4. บริษัทฯ ร่วมให้การสนับสนุนและออกบูธจัดแสดงผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยีใหม่สำหรับงานก่อสร้าง ในการจัดประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2565
  5. บริษัทฯ ให้ความอนุเคราะห์จัดการบรรยายพิเศษ โดยผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างในหัวข้อ “เทคโนโลยีก่อสร้างรักษ์โลก” เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565
  6. บริษัทฯ จัดการแข่งขัน BIMobject Green Design Competition 2022 โดยมีนิสิตวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม จากมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมแข่งขัน ผลการแข่งขันตัวแทนจากมหาวิทยาลัยพะเยาสามารถคว้ารางวัลชมเชย และรางวัลอื่นอีก รวม 3 รางวัล
  7. และในวันที่ 26-27 มกราคม 2566 บริษัทฯ ให้ความอนุเคราะห์นำนิสิตวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 3 และ 4 จำนวนประมาณ 300 คน เข้าศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างที่ทางบริษัทฯ ดำเนินงานอยู่ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการหอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย โครงการหมู่บ้าน Sky vile และโครงการบ้านสุขนิรันดร์

     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงศ์ งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ งานสื่อสารองค์กร   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
20/1/2566 17:21:26น. 848
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน