อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับ Dr.-Ing. Ingrid Rugge จาก International Graduate School for Dynamics in Logistics, University of Bremen

25/1/2566 16:13:21น. 410
University of Phayao

วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ให้การต้อนรับ Dr.-Ing. Ingrid Rugge ณ อาคาร 99 ปี อุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2566 กองบริการการศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง Soft-Skill Development as Hidden Agenda of Curriculum โดยได้รับเกียรติจาก Dr.-Ing. Ingrid Rugge จาก International Graduate School for Dynamics in Logistics, University of Bremen ประเทศเยอรมนี เป็นวิทยากรในโครงการบรรยายพิเศษครั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการโครงการครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Soft-Skill Development สำหรับเป็นแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการในการปฏิบัติงานที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพของหน่วยงานและตนเอง    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ประกิจพันธ์ พัฒนหิรัญธำรง   
ข้อมูล/ข่าว :    วรรณา เสริมสุข   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
25/1/2566 16:13:21น. 410
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน