คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล “เหรียญเงิน” การดำเนินงาน “1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม” ประจำปี 2565

26/1/2566 16:19:52น. 863
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ และได้รับรางวัล “เหรียญเงิน” การดำเนินงาน “1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม” ประจำปี 2565 จาก ผลงาน “ผลิตภัณฑ์เห็ดแปรรูป” คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ ฟาร์มเห็ดสุขใจ อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา พื้นที่ ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา พัฒนาเห็ดแปรรูปด้วยนวัตกรรมทอด อบกรอบ สุญญากาศ ของสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ หัวหน้าโครงการ และทีมวิจัย ดร.เริงฤทัย ศิริรักษ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารักษ์ กลิ่นบำรุง ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา


     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ภัทรภรณ์ ผลดี/รศ.ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ   
ข้อมูล/ข่าว :    รศ.ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
26/1/2566 16:19:52น. 863
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน