นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ นายชนะพงษ์ บุญมา นิสิตหลักสูตร วท.บ.(คณิตศาสตร์) ได้รับรางวัลนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ดีเด่น

31/1/2566 11:06:02น. 729
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
นายชนะพงษ์ บุญมา นิสิตหลักสูตร วท.บ.(คณิตศาสตร์) ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ดีเด่น ได้รับรางวัลนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ดีเด่น ชื่อผลงาน : วิทยาศาสตร์ผ่านประสบการณ์-อำจริงหรืออัมพาต จากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย และบริษัท ทรู คอปเปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ครั้งที่ 18 (Young Thai Science Ambassador, YTSA#18)


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
31/1/2566 11:06:02น. 729
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน