คณะวิทยาศาสตร์ ดำเนินโครงการ Science Research Forum

1/2/2566 16:18:29น. 708
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 คณะวิทยาศาสตร์ ดำเนินโครงการ Science Research Forum ในหัวข้อเรื่อง "การใช้โปรแกรม ENDNOTE สำหรับการเขียนเอกสารอ้างอิง" และ"การตรวจสอบจริยธรรมการวิจัยด้วยโปรแกรม TURNITIN" โดยได้รับเกียรติจาก นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ และนายเปรมยุพล ปุริมไพบูลย์ หัวหน้างานวิเคราะห์และพัฒนาศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ เป็นวิทยากรโครงการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 1 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และผ่านระบบออนไลน์ MICROSOFT TEAMS


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิมพิลา จันกันธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
1/2/2566 16:18:29น. 708
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน