อาจารย์และนิสิตสาขา CG คณะ ICT ร่วมสัมมนาเพื่อชี้แจงแนวทางการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ "บรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์สังคมดี"

8/2/2566 15:32:01น. 691
บรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์สังคมดี
           เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมโพธิพุทธ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมภูมิปัญญาล้านนา คณะศิลปกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ (เจ็ดยอด) ดร.ศุลีพร คำชมภู อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย พร้อมด้วยตัวแทนนิสิตในสาขาวิชา ชั้นปีที่ 2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมฟังการสัมมนาเพื่อชี้แจงแนวทางการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2566 (Thai star Packaging Roadshow 2023) ภายใต้หัวข้อ “บรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์สังคมดี (Good Together)” ซึ่งจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - วันที่ 28 เมษายน 2566 และกำหนดการตัดสินการประกวด ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เพื่อค้นหาตัวแทนประเทศไทยประกวดต่อบนเวทีนานาชาติในระดับเอเชีย และระดับโลกต่อไป


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขา CG   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
8/2/2566 15:32:01น. 691
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน