การประชุมวิชาการระดับชาติ"วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 14

16/2/2566 9:44:03น. 1626
การประชุมวิชาการระดับชาติ"วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 14

งานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 14

วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 14 (14th Science Research Conference, SRC14) เป็นงานประชุมทางวิชาการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลงานทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาและนักวิชาการ ทำให้เกิดบรรยากาศทางวิชาการ และเกิดความร่วมมือระหว่างสถาบัน โครงการนี้ยังเปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่ นิสิตระดับปริญญาตรี และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้แสดงผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิจัย นักวิชาการระดับประเทศ จัดขึ้นวันที่ 25-26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.science.up.ac.th/src14/index.php 

facebooktwitterline


ภาพ :   งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   nantawat.mu@up.ac.th   
16/2/2566 9:44:03น. 1626
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน