คณะแพทยศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง ระบบการแพทย์ในประเทศอังกฤษ Workflow for paramedics in the UK (กระบวนการทำงานของนักฉุกเฉินการ

22/2/2566 12:27:07น. 927
Paramedics
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง ระบบการแพทย์ในประเทศอังกฤษ Workflow for paramedics in the UK (กระบวนการทำงานของนักฉุกเฉินการแพทย์ในสหราชอาณาจักร) โดย Mr.Robert Dobson (Former Senior Training officer with London Ambulance Service)
ในวันอังคาร ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้อง UB 001 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา และระบบออนไลน์ zoom

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมรับฟังการบรรยายฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 7 มีนาคม 2566


รายละเอียดเพิ่มเติม :
งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะแพทยศาสตร์
โทร. 0 5446 6666 ต่อ 7062  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   
22/2/2566 12:27:07น. 927
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน