คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน: ประชากรกลุ่มเฉพาะ ครั้งที่ 2 จัดโดยสำนักงาน สสส.

24/2/2566 10:31:05น. 896
เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย ผศ.เฉลิมวุฒิ สาระกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน (Voice of the Voiceless): ประชากรกลุ่มเฉพาะ ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จัดขึ้นโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นเวทีวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นการสร้างเสริมสุขภาวะประชากร กลุ่มเฉพาะสำหรับภาคีเครือข่ายทั้งภาคีเครือข่ายทั้งภาคประชาสังคม ภาครัฐ และภาคเอกชน    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผศ.อุดม งามเมืองสกุล   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.นริษรา ประสิทธิปานวัง   
เพิ่มข่าวโดย :   pantasin.je@up.ac.th   
24/2/2566 10:31:05น. 896
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน