ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์สาธิตและเหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยพะเยา

28/2/2566 11:33:22น. 1075
กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา
เมื่อวันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยามอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยนายจีระวัฒน์ หมั่นงาน ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ และหัวหน้างานกองอาคารสถานที่ ให้การต้อนรับ น.อ.สันติ ชื่นอารมณ์ นปก.ประจำ กพ.ทอ.ช่วยราชการ ศวอ.ทอ. และ น.อ.คมน์ แสงอำพันธ์ พร้อมคณะ เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทน และในโอกาสนี้ ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ รองคณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยาโดยติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 2.9 MW. ซึ่งดำเนินโครงการร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ทั้งนี้การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและส่งผลให้เกิดแนวคิดการพัฒนาในมุมมองที่แตกต่างกันสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนางานให้ก้าวไปสู่ความยั่งยืนด้านพลังงานทดแทนต่อไป


    

facebooktwitterline


ภาพ :   มนตรี ตาวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    มนตรี ตาวงศ์   
เพิ่มข่าวโดย :   montree.ta@up.ac.th   
28/2/2566 11:33:22น. 1075
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน