คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมต้อนรับหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566

3/3/2566 13:50:43น. 580
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา จำปาทอง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน และบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมต้อนรับหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อรับฟังการชี้แจงการดำเนินการมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้เกิดการบริหารและประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาลมีคุณธรรมและความโปร่งใส ซึ่งจะดำเนินการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป จนกว่าการตรวจสอบจะเสร็จสิ้น


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สุดารัตน์ แซ่จ๋าว   
ข้อมูล/ข่าว :    พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
3/3/2566 13:50:43น. 580
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน