บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม “โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ครั้งที่ 11

14/3/2566 11:11:43น. 626
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เมื่อวันที่ 9-11 มีนาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วม “โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ครั้งที่ 11” ณ ภูสักธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก จำนวน 15 คน โดยการจัดโครงการฯ ครั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดโครงการฯ เพื่อให้บุคลากรได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต การวิจัย การบริการสู่ชุมชน และเพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายทางวิทยาศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทางาม ทั้ง 6 สถาบันอย่างเข้มแข็งต่อไป


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   เครือเทางาม   
ข้อมูล/ข่าว :    ศุภชัย ผลศุภรักษ์   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
14/3/2566 11:11:43น. 626
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน