คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่สอบผ่านใบอนุญาตหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป IC-P1

16/3/2566 11:00:58น. 270
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐวุฒิ อุดสาสาร นางสาวบัณฑิตา ธรรมวงค์ และนายแสงเดช สุขพรรณ์ นิสิตชั้นปีที่ 4หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ที่สอบผ่านใบอนุญาตหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป IC-P1 (Plain Product) ผ่านการดำเนินการโครงการอบรมเตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพทางเงิน ที่เป็นโครงการที่ร่วมมือกับโครงการสนับสนุนสอบหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนสำหรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนโดยสถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ (ATI) กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ASCO) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

 

โดยการสอบใบอนุญาต IC-P1 (Plain Product) เป็นการทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การลงทุนต่าง ๆ เน้นไปที่การทำความเข้าใจในผลิตภัณฑ์พื้นฐาน ได้แก่ ตราสารทุน ตราสารหนี้ และกองทุนรวม ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเงิน การลงทุน และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม หรือจรรยาบรรณ การเป็นผู้ทำหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    หลักสูตรการเงินและการลงทุน/ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
16/3/2566 11:00:58น. 270
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน