นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าพบผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก ณ กรมการขนส่งทางบก

16/3/2566 16:40:40น. 409
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพิจิ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ และดร.ปิยะพงษ์ สุปัญโญ อาจารย์ประจำหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม เข้าพบคุณสุวรรณา ปลั่งพงษ์พันธ์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก โดยทำการสัมภาษณ์ถึงความคิดเห็นที่มีต่อแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวข้ามแดนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อนำไปเป็นจ้อมูลในการดำเนินโครงการวิจัยเรื่อง “การท่องเที่ยวข้ามแดนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐาน” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการและมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวข้ามแดนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐาน ในการศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้น การศึกษานักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีโอกาสใช้รถไฟในเส้นทางจีน - ลาว และการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศไทยโดยผ่านด่านชายแดน โดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยงานบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นักวิจัย   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
16/3/2566 16:40:40น. 409
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน