นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นและจัดทำแผน (Focus Group) ระดับจังหวัด ณ โรงแรมประจวบแกรนด์

16/3/2566 16:44:12น. 792
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

ดร.อุษณีย์ รัศมีวงษ์จันทร์ นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เป็นตัวแทนของนักวิจัยโครงการย่อย 1 และ 2 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นและจัดทำแผน (Focus Group) ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการแผนการวิจัย “การพัฒนาแบบองค์รวมของกลุ่มประมงพื้นบ้านเพื่อเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และยุควิถีใหม่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” ณ โรงแรมประจวบแกรนด์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีกลุ่มประมงพื้นบ้าน กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ กลุ่มหน่วยงานเอกชน กลุ่มประมงอำเภอ นักวิชาการ และกลุ่มหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม พร้อมทั้งมีผู้แทนของแหล่งทุน (บพท.) เข้าร่วมสังเกตการณ์ Focus Group ครั้งนี้ด้วย     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นักวิจัย   
ข้อมูล/ข่าว :    นักวิจัย / ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
16/3/2566 16:44:12น. 792
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน