คณะศิลปศาสตร์ให้การต้อนรับ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์แห่งมาเลเซีย (Universiti Sains Malaysia)

17/3/2566 14:38:49น. 895
คณะศิลปศาสตร์ให้การต้อนรับ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์แห่งมาเลเซีย (Universiti Sains Malaysia)

         เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ให้การต้อนรับ Associate Professor Dr. Mohamad Rashidi Pakri และ Dr. Cherish How จากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์แห่งมาเลเซีย (Universiti Sains Malaysia) เนื่องในโอกาสเยือนคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ (CE14203) ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก Dr. Cherish How บรรยายในหัวข้อ The Power of Three: An Intersectional Sociolinguistic Analysis of Feminism and Power” จากนั้นได้รับเกียรติจาก Associate Professor Dr. Mohamad Rashidi Pakri บรรยายในหัวข้อ “ความร่วมมือการสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ และการพัฒนาหลักสูตรแบบ 3+1” โดยเป็นการบรรยายทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ นอกจากนี้ยังมีประเด็นหารือความร่วมมือทางวิชาการในด้านต่าง ๆ ที่สามารถดำเนินการร่วมกันได้ระหว่างสองมหาวิทยาลัยด้วย


ข้อมูล: คุณสุภาพร คำรศ นักวิชาการศึกษา / อาจารย์อิทธิพล บัวย้อย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ภาพ: นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง

ข่าว: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์                                 

เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/ 
Facebook อัลบั้มภาพเพิ่มเติม :
https://www.facebook.com/photolibarts/


  

facebooktwitterline


ภาพ :   นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    คุณสุภาพร คำรส / อ.อิทธิพล บัวย้อย / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
17/3/2566 14:38:49น. 895
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน