คณะศิลปศาสตร์ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก National Taiwan Normal University (NTNU)

17/3/2566 14:58:07น. 871
คณะศิลปศาสตร์ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก National Taiwan Normal University (NTNU)

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและคณาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ รองศาสตราจารย์พูนพงษ์ งามเกษม ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้การต้อนรับผู้แทนจาก National Taiwan Normal University (NTNU) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) Professor Frank Yung-Hsiang Ying Executive Vice President, Graduate Institute of Global Business and Strategy และ Professor Yan-Nan Hu Dean of School of Continuing Education, Department of Chinese เนื่องในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ (CE14203) เพื่อเข้าพบปะพูดคุยกับคณาจารย์จากสาขาวิชาภาษาจีน รวมถึงหารือความร่วมมือ ใน 3 ด้าน ประกอบด้วย 1.) ด้านการบริหารองค์กร 2.) ด้านการพัฒนาหลักสูตร และ 3.) ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอน

ข้อมูล: ผศ.ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ / ผศ.ดร.ธิวานนท์ พูพวก อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน

ภาพ: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง / นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ข่าว: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์                                 

เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/ 
Facebook อัลบั้มภาพเพิ่มเติม :
https://www.facebook.com/photolibarts/


  

facebooktwitterline


ภาพ :   นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง / นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร.คมกฤช ตาชม / ผศ.ดร.ธิวานนท์ พูพวก / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
17/3/2566 14:58:07น. 871
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน