คณะสหเวชศาสตร์ จัดอบรมการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ภายใต้โครงการพัฒนางานสนับสนุนคณะสหเวชศาสตร์

21/3/2566 13:34:14น. 828
คณะสหเวชศาสตร์ จัดอบรมการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ภายใต้โครงการพัฒนางานสนับสนุนคณะสหเวชศาสตร์
          เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมอบรมการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ภายใต้โครงการพัฒนางานสนับสนุนคณะสหเวชศาสตร์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงแรมเอ็มทู โฮเทล วอร์เตอร์ไซด์ จ.พะเยา ซึ่งได้รับเกียรติจากคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พุทธิพงษ์ พลคำฮัก เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก รองคณบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและสื่อสารองค์กร ดร.พัชรียา อัมพุธ มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ อีกด้วย 
          ซึ่งหัวข้อการอบรมประกอบด้วย การ Workshop ความรู้พื้นฐานการทำวิจัย R2R, งานวิจัย R2R, วิธีการเขียนงานวิจัย R2R, หัวข้อการเขียนจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีบุคลากรสายสนับสนุนของคณะให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมครบทุกคน ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานคณะ นักวิทยาศาสตร์ และนักกายภาพบำบัด


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อนุชิต หน่อทอง   
ข้อมูล/ข่าว :    จริเมศน์ ไพฑูรย์   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
21/3/2566 13:34:14น. 828
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน