มหาวิทยาลัยพะเยา ลงนามร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเบงเก็ต ประเทศฟิลิปปินส์ ในการบ่มเพาะผู้ประกอบการและการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตร

23/3/2566 15:10:39น. 784
upiti

มหาวิทยาลัยพะเยา ลงนามร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเบงเก็ต ประเทศฟิลิปปินส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในการบ่มเพาะผู้ประกอบการและการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตร โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การกล่าวต้อนรับ คณะผู้บริหาร และผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเบงเก็ต ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 โดยสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ โครงการ Phayao learning city พร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยพะเยาและเทศบาลเมืองพะเยา ดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานพัฒนาผู้ประกอบการและการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเบงเก็ต ประเทศฟิลิปปินส์ (Benguet State University, Philippines) ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือหน่วยบ่มเพาะเทคโนโลยีร่วมกันระหว่างเครือข่าย AATBI 22 มหาวิทยาลัยในประเทศฟิลิปปินส์ กับเครือข่ายหน่วยบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี ภาคเหนือ ประกอบด้วย อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ข้อมูล/ข่าว :    สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   
23/3/2566 15:10:39น. 784
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน