นิสิตคณะนิติศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดคลิปวิดีโอสั้น และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันโต้วาที

28/3/2566 15:30:11น. 1104
ลูกรพีภาคเหนือ
ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนิสิตคณะนิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมวุฒิ สาระกิจ และผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา ใจแก้วทิ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานวิชาการนิติศาสตร์ลูกรพีภาคเหนือ โดยมีการแข่งขัน 2 กิจกรรม คือ การแข่งขันโต้วาทีหัวข้อ "กฎหมายกับสิทธิมนุษยชน" และการประกวดคลิปวิดีโอหัวข้อ "ประเด็นกฎหมายใหม่ที่ฉันต้องการ" วันที่ 27-28 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง 

โดยกิจกรรมการแข่งขันครั้งนี้ ตัวแทนนิสิตคณะนิติศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดคลิปวิดีโอหัวข้อ "ประเด็นกฎหมายใหม่ที่ฉันต้องการ"
1.นายณัฐพล จิ๋วนุช
2.นายนฤเบศ มีสา
3.นายณัฐพล รับส่ง
4.นายณัฐดนัย มั่งมูล
5.นายกิตติชัย วิรัชกุล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันโต้วาทีหัวข้อ "กฎหมายกับสิทธิมนุษยชน"
1.นายฉะ กอหลิง
2.นายกฤษดนัย ผัดกาศ


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผศ.เฉลิมวุฒิ สาระกิจ   
ข้อมูล/ข่าว :    พันธศิลป์ เจนใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   pantasin.je@up.ac.th   
28/3/2566 15:30:11น. 1104
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน