คณะศิลปศาสตร์ให้การต้อนรับ Nara-Higashi Hospital Group และโรงเรียนพร้อมจิตบริบาล เชียงใหม่

31/3/2566 10:02:27น. 864
คณะศิลปศาสตร์ให้การต้อนรับ Nara-Higashi Hospital Group และโรงเรียนพร้อมจิตบริบาล เชียงใหม่


        เมื่อวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 ดร.เบญจพร เทพสีหนู ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์พันธุ์พิชญา ปัญญาฟู ประธานหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น และ Dr. Isao Yamaki อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น เป็นตัวแทนคณะศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร จาก Nara-Higashi Hospital Group ประเทศญี่ปุ่น และ โรงเรียนพร้อมจิตบริบาล จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ (CE14203) เพื่อรับฟังการประชาสัมพันธ์โครงการรับสมัครสำหรับนักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจศึกษาภาษาญี่ปุ่นและทำงานด้านการบริบาลในเครือ Nara-Higashi Hospital Group จังหวัดนารา ประเทศญี่ปุ่น โดยมีโรงเรียนพร้อมจิตบริบาล เป็นตัวแทนรับสมัคร ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสมัครโครงการดังกล่าวฯ ต้องมีทักษะด้านภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นและมีความสนใจในงานด้านการบริบาลด้วย


ข้อมูล: ดร.เบญจพร เทพสีหนู ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปศาสตร์ / นางสาวโสภิดา สุทธนะ นักวิชาการศึกษา

ภาพ / ข่าว: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์                         

เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/ 
Facebook อัลบั้มภาพเพิ่มเติม :
https://www.facebook.com/photolibarts/


  

facebooktwitterline


ภาพ :   นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.เบญจพร เทพสีหนู / นางสาวโสภิดา สุทธนะ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
31/3/2566 10:02:27น. 864
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน