คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการ Pre-clinic to Clinic ประจำปีการศึกษา 2565

31/3/2566 13:54:22น. 763
Pre-clinic to Clinic ประจำปีการศึกษา 2565
     วันที่ 30 มีนาคม 2565 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ Pre-clinic to Clinic ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงสรัสวดี เถลิงศกรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยอาจารย์แพทย์ อาจารย์ร่วมสอนจากคณะร่วมสอน ผู้ปกครอง และนิสิต เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จำนวน 260 คน

     โครงการดังกล่าว ประกอบด้วยกิจกรรม -นิสิตแพทย์นำขบวนป้าย ธง คณะแพทยศาสตร์ การแสดงเชิญชุดปฏิบัติการชั้นคลินิก -พิธีมอบชุดปฏิบัติการแก่นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 3 -นิสิตกล่าวปฏิญาณจรรยาบรรณนิสิตแพทย์ -อาจารย์แพทย์และอาจารย์ร่วมสอน กล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีแก่นิสิต -นิสิตร่วมร้องเพลง "นามแพทย์พะเยา" เพลง "เปลวเทียน จากนั้นนิสิตชั้นคลินิกร่วมแลกเปลี่ยน แนะนำประสบการณ์ในการเรียนชั้นคลินิก ณ ห้องเรียนรวม UB004 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา

     คณะแพทยศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ให้กับนิสิตแพทย์และนิสิตแพทย์ (แนวใหม่) รหัส 63 และ รหัส 64 ซึ่งจะสำเร็จในระดับชั้นปรีคลินิก ในปีการศึกษา 2565 และเริ่มเข้าศึกษาในระดับชั้นคลินิกในปีการศึกษา 2566 ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลนครพิงค์ และศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลพะเยา โครงการ Pre-clinic to Clinic เป็นพิธีมอบเสื้อกาวน์ให้แก่นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 รวมถึงเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้าศึกษาในระดับคลินิก และแสดงความยินดีแก่นิสิตแพทย์ที่ผ่านการศึกษาระดับชั้นปรีคลินิก และสร้างความตระหนักรู้ในภาระหน้าที่ในการทำงาน/เรียนรู้ในชั้นคลินิก 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   
31/3/2566 13:54:22น. 763
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน