หลักสูตรจุลชีววิทยาร่วมส่งมอบนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์สู่ชุมชน

4/4/2566 11:54:41น. 851
จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยพะเยา

หลักสูตรจุลชีววิทยาร่วมส่งมอบนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์สู่ชุมชน

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉริยา ยศบุญเรือง และดร.อชิรญา ศิริภาพ อาจารย์หลักสูตรจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมส่งมอบนวัตกรรมที่เกิดจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากใบมะขามเปรี้ยวด้วยนวัตกรรมไมเซลล่าร์ชีวภาพสู่กลุ่มเกษตรกรชุมชนพระธาตุขิงแกง ในงาน The 5th UP C0smetic and Aesthetic Exhibition 2023 ซึ่งอยู่ภายใต้ความร่วมมือจากนักวิจัยจาก 7 หน่วยงาน ได้แก่ 

1. คณะเภสัชศาสตร์ ม.พะเยา 

2. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา

3. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.พะเยา

4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.พะเยา

5. สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ม.พะเยา

6. ศูนย์วิจัยนวัตกรรมเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร์ ม.พะเยา 

7. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตรสำหรับบัณฑิตผู้ประกอบ ม. แม่โจ้ 

 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์มีนโยบายที่สนับสนันการศึกษาวิจัยและนวัตกรรมมาโดยตลอด เพื่อหวังว่าจะทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ต้องสนองความต้องการของชุมชน ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.วิทวัส สัจจาพงศ์   
เพิ่มข่าวโดย :   wittaya.su@up.ac.th   
4/4/2566 11:54:41น. 851
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน