เกิดเหตุไฟป่าบริเวณพื้นที่ติดต่อกับแนวเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัยพะเยาและลุกลามเข้ามาในพื้นที่บริเวณทางเข้ากลุ่มอาคารเรือนเอื้องคำ

5/4/2566 9:19:25น. 502
กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 เวลาประมาณ 16.00 น. ได้เกิดเหตุไฟป่าบริเวณพื้นที่ติดต่อกับแนวเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัยพะเยาและลุกลามเข้ามาในพื้นที่บริเวณทางเข้ากลุ่มอาคารเรือนเอื้องคำและผ่านแนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 230 กิโลโวลท์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และลุกลามเข้าพื้นที่ตามแนวถนนออกไปทางด้านหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา
กองอาคารสถานที่ ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่งานความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประกอบกำลังจัดเป็นชุดเฉพาะกิจป้องกันและระงับเหตุไฟป่า พร้อมนี้ได้ประสานงานขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแม่กา และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในพื้นที่ เข้าร่วมปฏิบัติงานทำแนวป้องกันไฟและเข้าดับไฟป่าจนสามารถควบคุมไม่ให้ลุกลามสร้างความเสียหายได้ในเวลาประมาณ 23.00 น.


   

facebooktwitterline


ภาพ :   กองอาคารสถานที่   
ข้อมูล/ข่าว :    มนตรี ตาวงศ์   
เพิ่มข่าวโดย :   montree.ta@up.ac.th   
5/4/2566 9:19:25น. 502
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน