นิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยพะเยาเข้าสู่การแข่งขันในเวทีรอบระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) ภายใต้โครงการELP Program

7/4/2566 16:35:25น. 498
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

วีรภัทร์ สินธุวงศ์ นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยพะเยาเข้าสู่การแข่งขันในเวทีรอบระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) ภายใต้โครงการโปรแกรมการเรียนรู้จากประสบการณ์ (ELP Program) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนิสิตให้เป็นสตาร์ทอัพด้วยการสร้างแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ แนวคิดและทักษะแบบ CEO  พร้อมทั้งได้รับโอกาสศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการเรียนรู้วัฒนธรรมขององค์กรบ่มเพาะธุรกิจในต่างประเทศ โดยมีสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นหน่วยงานดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว

 

การแข่งขันในครั้งนี้ วีรภัทร์ สินธุวงศ์ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ Bee Plus อาหารผึ้งพันธุ์ เพื่อเพิ่มประชากรผึ้ง และเพิ่มผลผลิตให้ เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้ง และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

โดยมีคณะกรรมการตัดสิน ทั้งหมด 3 ท่าน ดังนี้

รศ.ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

ดร.กิตติศักดิ์ ศรีไพโรจน์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

ดร.สกุลคุณ มากคุณ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
7/4/2566 16:35:25น. 498
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน