ม.พะเยา MOU ร่วมมือทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

7/4/2566 16:52:13น. 22685
ม.พะเยา MOU ร่วมมือทางวิชาการ           วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 มหาวิทยาลัยพะเยา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการว่าด้วยการอบรมภาษาจีนแบบเข้มข้น (ฉบับใหม่) กับ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการร่วมมือ และแลกเปลี่ยนการเรียนการสอนระหว่าง ไทย-จีน ทั้งสองฝ่ายได้ทำการตกลงส่งนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนจีน และสาขาวิชาภาษาจีน จากมหาวิทยาลัยพะเยา ประเทศไทย ไปเรียนหลักสูตรภาษาจีน รวมถึงประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแพทย์ โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วย คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า และคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ ลงนามความร่วมมือ MOU กับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยครุศาสตร์ไห่หนาน MR.LIN QIANG การลงนามในครั้งนี้จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

          พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ประธานหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต ดร.วรางคณา กล้าจริง และผู้ทรงคุณวุฒิประจำหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต นายบุญเกียรติ เบญจเลิศ เข้าร่วมในพิธี

           การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการว่าด้วยการอบรมภาษาจีนแบบเข้มข้น (ฉบับใหม่) ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในครั้งนี้ เป็นการต่อออายุสัญญาเดิมที่หมดสัญญาไปแล้ว เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการร่วมมือ และแลกเปลี่ยนการเรียนการสอนระหว่าง ไทย-จีน โดยมีรายละเอียด เช่น ระยะเวลาเรียน จากเดิม เดือนกันยายนของทุกปี จนถึงเดือนเปลี่ยนเป็น เดือนสิงหาคมของทุกปี จนถึงเดือนมิถุนายนของปีถัดไป ค่าอบรมและค่าสอบ HSK ค่าแบบเรียน เป็นต้น โดย MOU ฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้เป็นเวลา 5 ปี

 


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ดร.วรางคณา กล้าจริง ประธานหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ งานสื่อสารองค์กร   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
7/4/2566 16:52:13น. 22685
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน