คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา เข้าติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบัณฑิต หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

10/4/2566 10:23:13น. 796
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา
     เมื่อวันที่ 3-5 เมษายน 2566 นำโดยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์แพทย์ และบุคลากร เข้าติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาในช่วงปีการศึกษา 2562-2564 ที่ยังปฏิบัติงานอยู่ในโรงพยาบาลของรัฐหรือสถานที่ฝึกปฏิบัติงานเพื่อชดใช้ทุนในจังหวัดต่าง ๆ ในเขตภาพเหนือ 7 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 52 คน ทั้งนี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบัณฑิตแพทย์ จากผู้บังคับบัญชา ผู้ดูแลบัณฑิตแพทย์ เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนนิสิตแพทย์ต่อไป

     สำหรับสถานที่การติดตามบัณฑิตแพทย์ในครั้งนี้ มีจำนวน 13 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลลอง โรงพยาบาลแพร่ โรงพยาบาลวังชิ้น จังหวัดแพร่ โรงพยาบาลบ่อเกลือ โรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน โรงพยาบาลป่าซาง โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน โรงพยาบาลสะเมิง โรงพยาบาลจอมทอง โรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลฝาง โรงพยาบาลเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ และโรงพยาบาลปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   
10/4/2566 10:23:13น. 796
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน