ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า รุ่นเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2555 หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

10/4/2566 16:08:57น. 835
 "วัชรนาคา"  ในโครงการวัฒนธรรศ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566
ขอแสดงความยินดี💐🫰🏻
🔸ดร.ปฎิภาณ เหตระกูล🔸

ศิษย์เก่า รุ่นเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2555
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ที่เข้ารับรางวัลประทาน "วัชรนาคา"
ในโครงการวัฒนธรรศ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566
✨รางวัลวัชรนาคา สาขาผู้จัดการโรงเรียนต้นแบบดีเด่น✨
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2566 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

💜💛💜💛💜💛💜
#ขอแสดงความยินดี
#สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
#วิทยาลัยการจัดการ #มหาวิทยาลัยพะเยา
#UniversityofPhayao #UPCM
#SDG4 #SDG5 #SDG17


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   rachatapan.wo@up.ac.th   
10/4/2566 16:08:57น. 835
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน