ม.พะเยา ร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแพทย์ กับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

11/4/2566 10:15:48น. 23179
มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน


          วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วย คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ ผู้อำนวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ประธานหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต ดร.วรางคณา กล้าจริง และผู้ทรงคุณวุฒิประจำหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต นายบุญเกียรติ เบญจเลิศ เดินทางเข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแพทย์ กับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน


          การประชุมกับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจินในช่วงเช้านั้น เป็นการหารือความร่วมมือระหว่าง 2สถาบัน ในการจัดการเรียนการสอนทางการแพทย์แผนจีน งานวิจัย รวมถึงความร่วมมือต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทางมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับเป็นอย่างดี จากนั้นเข้าเยี่ยมชมห้องเรียนของนิสิตที่เรียนแพทย์จีน ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดลองเคมี รวมไปถึงเข้าเยี่ยมชมห้องพักนักศึกษาต่างประเทศ และได้พาเยี่ยมชมทัศนีภาพของมหาวิทยาลัย


          ช่วงบ่ายได้เข้าเยี่ยมชม โรงพยาบาลการสอนแห่งแรกของมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน (TCM) ที่อยู่ในเครือข่ายมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่ทางมหาวิทยาลัยส่งนิสิตแพทย์จีนมาฝึกปฏิบัติงาน รวมถึงเข้าเยี่ยมชมแผนกต่างๆในโรงพบาบาล อาทิ แผนกฝังเข็ม แผนกนวดทุยหนา แผนกกระดูก เป็นต้น นอกจากนี้ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของโรงพยาบาลที่มีประวัติการก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน


          โรงพยาบาลการสอนแห่งแรกของมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน (The First Teaching Hospital of Tianjin University of Traditional Chinese Medicine) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2497 เป็นองค์กรการแพทย์แผนจีน ที่เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดที่จัดตั้งขึ้นในเทียนจินมีความเชี่ยวชาญในการบูรณาการของแพทย์แผนจีนและการแพทย์ตะวันตก นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์วิจัยทางคลินิกแห่งชาติสําหรับการฝังเข็มและ Moxibustion ได้รับการจัดอันดับเป็นศูนย์วิจัยคลินิกยาระดับเฟิร์สคลาสและศูนย์วิจัยยาแห่งชาติ

          มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน (TUTCM) เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศจีนที่เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนจีน TUTCM ก่อตั้งขึ้นในปี 2501 มีประสบการณ์มากกว่า 60 ปีในการให้การศึกษาและการวิจัยคุณภาพสูงเกี่ยวกับการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี และปริญญาเอก ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การวินิจฉัย การรักษา และการป้องกันโรคโดยใช้วิธีการแพทย์แผนจีน นอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลที่พรั่งพร้อมไปด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยสำหรับการปฏิบัติทางคลินิกและการวิจัย TUTCM มุ่งมั่นที่จะผลิตผู้เชี่ยวชาญที่มีคณสมบัติสูงซึ่งสามารถให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพแก่ผู้คนทั่วโลก

 


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ดร.วรางคณา กล้าจริง ประธานหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ งานสื่อสารองค์กร   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
11/4/2566 10:15:48น. 23179
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน