วิทยาลัยการศึกษา มอบทุนช่วยเหลือนิสิตที่ประสบอุบัติเหตุ นายเฉียบวุฒิ มั่นพลศรี นิสิตชั้นปีที่ 3

18/4/2566 14:15:19น. 449
วิทยาลัยการศึกษา มอบทุนช่วยเหลือนิสิตที่ประสบอุบัติเหตุ นายเฉียบวุฒิ มั่นพลศรี นิสิตหลักสูตร กศ.บ. (การศึกษา) และ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา) ชั้นปีที่ 3
    เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา พร้อมด้วย ดร.ณัฐวุฒิ สัพโส ผู้ช่วยคณบดี และนายวิทวัส ธิวัย หัวหน้างานแผนงาน เป็นตัวแทนคณาจารย์ บุคลากรและสโมสรนิสิตวิทยาลัยการศึกษา มอบทุนช่วยเหลือนิสิตที่ประสบอุบัติเหตุให้ผู้ปกครอง นายเฉียบวุฒิ มั่นพลศรี นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา ชั้นปีที่ 3 หลังจากประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางแพทย์ที่จำเป็นสำหรับการดูแลรักษาพยาบาลที่บ้าน ซึ่งผู้ปกครองนิสิตขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและสโมสรนิสิตวิทยาลัยการศึกษาที่ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือนิสิตในครั้งนี้ด้วย


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   Khomthit.cha@up.ac.th   
18/4/2566 14:15:19น. 449
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน