คณะผู้บริหารพบสโมสรนิสิตวิทยาลัยการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

19/4/2566 15:56:07น. 560
คณะผู้บริหารพบสโมสรนิสิตวิทยาลัยการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
     วันที่ 18 เมษายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต ดร.ณัฐวุฒิ สัพโส ผู้ช่วยคณบดี นายวิทวัส ธิวัย หัวหน้างานแผนงาน และนางชุติมดี ไชยเบ้า นายคมธิต จันตะมะ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมสโมสรนิสิตวิทยาลัยการศึกษา เพื่อมอบนโยบายการบริหารงานคณะกรรมการสโมสรนิสิตวิทยาลัยการศึกษา ณ ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีนางสาววิไลวรรณ แสงเอี่ยม นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 ประธานสโมสรนิสิตวิทยาลัยการศึกษา เป็นตัวแทนรับมอบนโยบายและนำเสนอแผนการดำเนินงานของสโมสรนิสิตวิทยาลัยการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพและด้านทักษะชีวิตให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในชุมชน มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีสมรรถนะทางวิชาชีพ เพื่อนวัตกรรมการศึกษาของชุมชน


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   Khomthit.cha@up.ac.th   
19/4/2566 15:56:07น. 560
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน