ดร.ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ รวม 5 คน ได้ร่วมพิจารณาตรวจรับพัสดุ สารเคมีสำหรับผลิตน้ำประปา

19/4/2566 16:25:16น. 791
งานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา
วันพุธที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 13.30 - 16.00 น. กองอาคารสถานที่ โดยมี ดร.ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ รวม 5 คน ได้ร่วมพิจารณาตรวจรับพัสดุ (สารเคมีสำหรับผลิตน้ำประปา) ภายใต้งานจัดซื้อสารเคมีสำหรับผลิตน้ำประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากบริษัท ซันเดอร์เร็ช จำกัด เป็นผู้จัดส่งสารเคมีสำหรับผลิตน้ำประปา แห่งที่ 1 และ 2 ของมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้การตรวจรับพัสดุดังกล่าวเพื่อสนับสนุนการผลิตน้ำประปาภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ให้มีคุณภาพ และปลอดภัยต่อบุคลากรและนิสิต


   

facebooktwitterline


ภาพ :   มนตรี ตาวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    มนตรี ตาวงศ์   
เพิ่มข่าวโดย :   montree.ta@up.ac.th   
19/4/2566 16:25:16น. 791
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน