โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา รดน้ำขอพรผู้อาวุโส สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2566

22/4/2566 7:51:59น. 25887
#โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา #UPH #UniversityofPhayaoHospital #เพื่อสุขภาวะที่ดีที่สุดของทุกคน
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา รดน้ำขอพรผู้อาวุโส สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2566
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโส สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา “สืบสานประเพณีไทย ตามวิถีชีวิตใหม่” เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 หรือวันปี๋ใหม่เมือง เพื่อเป็นสิริมงคลและสืบสานส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่มาแต่โบราณ
----------------------


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    นายพัฒนพงศ์ สมุทรหล้า สำนักงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   pattanapong.sa@up.ac.th   
22/4/2566 7:51:59น. 25887
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน