คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการ รดน้ำดำหัว ประเพณีสงกรานต์โครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566

24/4/2566 22:28:54น. 723
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการ รดน้ำดำหัว ประเพณีสงกรานต์โครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่บุคลากรและนิสิต และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทุกคนที่ปฏิบัติงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ โดยจะดำเนินกิจกรรม “สืบฮีต โตยฮอย ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง สุมาคาราวะ สระเกล้าดำหัว ฮับปอนปี๋ใหม่”เนื่องในเทศกาลสงกรานต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 13.30 - 15.30 ณ ลานกิจกรรม Reading Zone (อาคาร 4)


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิมพิลา จันกันธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    พรหมภัสสร อะสะนิธิกูร/พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
24/4/2566 22:28:54น. 723
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน