วิทยาลัยการศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

25/4/2566 14:53:31น. 583
วิทยาลัยการศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
     วันที่ 26 เมษายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ วัฒนาธร ผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.วสันต์ สรรพสุข ดร.ณัฐวุฒิ สัพโส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา กองสอน ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลำไย สีหามาตย์ ประธานหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการเรียนรู้ บูรณาการสมอง ดร.เกศราพรรณ พันธุ์ศรีเกตุ อาจารย์เมทิกา เลิศปฐมา อาจารย์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และบุคลากรฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พร้อมคณะศึกษาดูงาน เข้าศึกษาดูงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารจัดการหลักสูตร สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ตลอดจนการเป็นเครือข่ายทางวิชาการ ด้านหลักสูตรและการสอน เพื่อให้นิสิตสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำวิทยานิพนธ์และการปฏิบัติงานในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   Khomthit.cha@up.ac.th   
25/4/2566 14:53:31น. 583
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน