พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

26/4/2566 11:37:57น. 19187
พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา


           วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา


          ในช่วงเช้าก่อนพิธี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพร้อมกันเดินทางไปยัง ลานประดิษฐานพระพุทธภุชคารักษ์ สักการะบูชาพระพุทธภุชคารักษ์ พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยพะเยา และเดินทางไปสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ด้านหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา


>

          จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพร้อมกัน ณ ลานห้องโถง ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี นายอานนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เชิญประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาวางที่โต๊ะหมู่บูชา หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ถวายความเคารพ นายอานนท์ณัฏธ์ จีนเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี อ่านประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ถวายบังคมต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดกรวยกระทงดอกไม้ รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาอย่างเป็นทางการ หลังเสร็จพิธี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา แสดงความยินดีและร่วมบันทึกภาพเป็นที่ระลึก
 


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงศ์ / พิศุทธ์ จิโรจน์กุล งานสื่อสารองค์กร   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ งานสื่อสารองค์กร   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
26/4/2566 11:37:57น. 19187
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน