คณะวิศวกรรมศาสตร์ มพ. ได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับ A ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566

28/4/2566 16:44:45น. 840
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มพ. ได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับ A ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566
     วันที่ 26 เมษายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงดี แสนรักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและรับมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับ A ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566 จากรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา โดยจะนำผลและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานของคณะในปีต่อ ๆ ไป ตลอดจนมุ่งส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในองค์กรต่อไป
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   sireethorn.ro@up.ac.th   
28/4/2566 16:44:45น. 840
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน