วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

29/4/2566 17:16:18น. 518
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
     วันที่ 29 เมษายน 2566 วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา ประธานหลักสูตร และคณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาร่วมเป็นคณะกรรมการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตามจำนวนที่หลักสูตรกำหนด ซึ่งในปีการศึกษานี้มีผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา และวิทยาเขตเชียงราย เป็นจำนวนมาก ตามลำดับ ดังนี้ 1) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 3) สาขาวิชาสะเต็มศึกษา และ 4) สาขาวิชานวัตกรทางการศึกษา จากการสังเกตภาพบรรยากาศโดยรวม ผู้เข้าสอบได้มีการเตรียมความพร้อมในการสอบมาเป็นอย่างดี ซึ่งได้รับคำชมจากคณะกรรมการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์แต่ละห้อง ทั้งนี้ผู้เข้าสอบสามารถติดตามผลการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.se.up.ac.th และเพจ Facebook วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา และขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับว่าที่นิสิตใหม่ทุกท่าน และพบกันวันเปิดภาคเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   Khomthit.cha@up.ac.th   
29/4/2566 17:16:18น. 518
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน