SEEN จัดกิจรรมพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต การเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเพื่อต้อนรับนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2566

1/5/2566 14:09:39น. 759
University of Phayao
ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต และดร.วนาวัลย์ ปรากฏ อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนิสิตคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับศิษย์เก่าคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม นำทีมสโมสรนิสิต และทีมนิสิตชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินกิจรรมพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต การเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเพื่อต้อนรับนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2566 รวมถึงกิจกรรมสานความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่า ในระหว่างวันที่ 27-30 เมษายน 2566 ณ เดอะสเปซรีสอร์ทชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ที่ผ่านมา บรรยากาศกิจกรรมเต็มไปด้วยสนุกสนานและความอบอุ่น


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวจิราภรณ์ ไชยสาร   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวจิราภรณ์ ไชยสาร   
เพิ่มข่าวโดย :   Surasak.ja@up.ac.th   
1/5/2566 14:09:39น. 759
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน