วิทยาลัยการจัดการ ได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับ A ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566

2/5/2566 16:12:32น. 754
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566
วิทยาลัยการจัดการ ได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับ A ✨👍🏻
ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับ A ที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีผลการประเมินในระดับ A คะแนน 90.01 ซึ่งปีนี้ได้ A เป็นปีที่ 2 จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 39 หน่วยงาน
ทั้งนี้ ระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย การประเมินผลทั้งหมด 3 ส่วน ได้แก่
- การวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
- การวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
- การวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT )


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   rachatapan.wo@up.ac.th   
2/5/2566 16:12:32น. 754
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน