นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมการเปิดตัวโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็นนักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ โดย บพท. ณ โรงแรมเดอะสุโกศล

2/5/2566 16:51:00น. 881
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม เข้าร่วมการเปิดตัวโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็นนักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ บพท. ณ โรงแรมเดอะสุโกศล จังหวัดกรุงเทพมหานคร

โดยโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็นนักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ หรือ ABC Academy for Development Area Base Research Manager หลักสูตรนี้จะช่วยให้ทุนักวิจัยได้ยกระดับทักษะสู่การเป็นนักจัดการพื้นที่ สร้างความเปลี่ยนแปลงโดยใช้ความรู้ ข้อมูลและกระบวนการวิจัยเชิงพื้นที่ เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนแผนบูรณาการงานวิจัยเชิงพื้นที่ระดับนโยบาย

ไม่เพียงแต่การเข้าร่วมการเปิดงานเท่านั้น ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ ยังได้เป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและทีมวิทยากรพี่เลี้ยง อีกด้วย     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
2/5/2566 16:51:00น. 881
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน