คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมหารือและสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายด้านการประเมินผลกระทบสุขภาพ (Health Impact Assessment, HIA)

2/5/2566 17:02:05น. 850
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมหารือและสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายด้านการประเมินผลกระทบสุขภาพ (Health Impact Assessment, HIA)
วันที่ 2 พฤษภาคม 2566
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์ ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศราวุฒิ แสงคำ อาจารย์เนตรนภา พรหมมาและอาจารย์กิ่งกนก รักษนาเวศ ร่วมประชุมหารือและสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายด้านการประเมินผลกระทบสุขภาพ (Health Impact Assessment, HIA)
โดยมีตัวแทนจากส่วนงานที่เกี่ยว ดังนี้ สาธารณสุขจังหวัดพะเยา สาธารณสุขอำเภอแม่ใจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย นายกเทศมนตรีตำบลเจริญราษฎร์


     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
2/5/2566 17:02:05น. 850
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน