6 ทีมที่ดีที่สุดของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้ผ่านการคัดเลือกในระดับมหาวิทยาลัย เข้าสู่การแข่งขัน Startup Thailand League ประจำปี 2566 ในระดับภูมิภาค ที่จ

2/5/2566 17:27:42น. 8305
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ 6 ทีมที่ดีที่สุดของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีตัวแทนจากนิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล และสาขาวิชาการเงินการลงทุน ที่ได้ผ่านการคัดเลือกในระดับมหาวิทยาลัย เข้าสู่การแข่งขัน Startup Thailand League ประจำปี 2566 ในระดับภูมิภาค ที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 6 ทีม ได้แก่  ทีม Skinsecret  ทีม Qwerty  ทีม Confuslon Matrix ทีม Bee Plus และรางวัลชมเชย ทีม Lychee Seed และ ทีม All Day

 

ทีม Skinsecret : ธุรกิจ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าเนื้อครีมเจลจากใบไผ่แห้ง

สมาชิก ได้แก่

1. นาย ปารเมศ ธนากร

คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

2. นางสาวบัวตอง แพงแสนทรัพย์

คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

3. นางสาวกรรณิการ์ เครือกลัด

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ สาขาการตลาดดิจิทัล

4. นางสาวจิตตมาส บุญชาญ

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ สาขาการตลาดดิจิทัล

 

ทีม Qwerty : ธุรกิจ แอพพลิเคชั่น “ซุกหัวนอน” แอพฯหาหอพักสำหรับนักศึกษา

สมาชิก ได้แก่

1. นายฐิติวัฒน์ รีชีวะ

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ สาขาการตลาดดิจิทัล

2. นายกฤษฎิ์ หอมนาน

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ สาขาการตลาดดิจิทัล

3. นายไพบูลย์ บุญเรือง

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ สาขาการตลาดดิจิทัล

4. นายเศรษฐานุกูล ปินจะ

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ สาขาการตลาดดิจิทัล

5. นายรัตนชัย อิฐรงค์

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ สาขาการตลาดดิจิทัล

 

ทีม Confuslon Matrix : ธุรกิจ แอพพลิเคชั่น การจัดตารางเวรพยาบาล

สมาชิก ได้แก่

1. นาย ธีรวัฒน์ เสริงกำปัง

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ สาขาการตลาดดิจิทัล

2. นาย ภูวดล ศุภภิญโญ

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ สาขาการตลาดดิจิทัล

3. นางสาว พิมพ์ขวัญ โพธิตา

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ สาขาการตลาดดิจิทัล

 

ทีม Bee Plus : ธุรกิจ ผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผึ้งพันธุ์

สมาชิก ได้แก่

1. นางสาวอริสรา มณีกลัด

คณะเกษตรศาสตร์ฯ หลักสูตร สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ  

2. นายวีรภัทร์ สินธุวงศ์

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ สาขาการตลาดดิจิทัล

3. นายภาณุพันธ์ ล้ำเลิศ

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ สาขาการตลาดดิจิทัล

4. นางสาวฉัตชฎาภรณ์ หมื่นคำตัน

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ สาขาการตลาดดิจิทัล

 

และรางวัลชมเชย ได้สิทธิ์ไปแข่ง Startup Thailand League ประจำปี 2566 ในระดับภูมิภาค อีก 2 ทีมได้แก่

ทีม Lychee Seed : ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากเมล็ดลิ้นจี่ Lychee Seed

สมาชิก ได้แก่

1. นายสัจจพล แก้วใบงาม  

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ สาขาการตลาดดิจิทัล

2. นางสาวณัชชา อำนา

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร

3. นางสาวสกลกาญจน์ ชื่นใจ

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ สาขาการตลาดดิจิทัล

4. นายไชโย ทองปวน

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ สาขาการตลาดดิจิทัล

 

ทีม All Day : ธุรกิจ แอพพลิเคชั่นหางาน Smart works

สมาชิก ได้แก่

1. นาย ทรงพล สว่างมงคลชัย

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ สาขาการตลาดดิจิทัล

2. นาย จิตตพร เปี้ยทา

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ สาขาการเงินและการลงทุน

33 นายพิจักษณ์ เอี่ยมศิริ

คณะวิทยาลัยการศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม

4. นางสาว วรัญญา กันทา

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ สาขาการเงินและการลงทุน        

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาการตลาดดิจิทัล   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาการตลาดดิจิทัล   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
2/5/2566 17:27:42น. 8305
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน