บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมคัดเลือกผู้ประกอบการ โครงการบ่มเพาะธุรกิจฯ ประจำปี 2566

2/5/2566 17:31:13น. 7613
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

อาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์ ประธานหลักสูตรการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นกิจกรรมของสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา กลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ผ่านการคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมการพิจารณาทั้งหมด 7 สถานประกอบการ ได้แก่ 1. สานสะป๊ะแม่อิง 2. กิ๋นซะป๊ะปูนา 3. บริษัท รีไลแอท์ เมคคานิคส์ จำกัด 4. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกโกโก้เพื่อการส่งออกและแปรรูป 5. น้ำพริกลาบแม่จันนวล 6. ห้างหุ้นส่วนจำกัดเพียงตะวันน่าน และ 7.วิสาหกิจชุมชนบ้านสวนงอกงาม    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาการตลาดดิจิทัล   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาการตลาดดิจิทัล   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
2/5/2566 17:31:13น. 7613
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน