นิสิตเกษตร ม.พะเยา !! เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ " คนดีศรีเกษตร " ประจำปีการศึกษา 2565 ณ งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 38 คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น

3/5/2566 14:24:50น. 991
นิสิตเกษตร ม.พะเยา !! เข้ารับรางวัลเชิกชูเกียรติ " คนดีศรีเกษตร " ประจำปีการศึกษา 2565 ณ งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 38 คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 นิสิตคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยาเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ " คนดีศรีเกษตร " ประจำปีการศึกษา 2565 ณ งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 38 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดข่อนแก่น

 

นายกิตติชัย จิระ
นิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 4

ทั้งนี้เป็นการคัดเลือกนิสิตที่มีความประพฤติ คุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น พร้อมมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.25
จากสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    กิตติธัช ตุ้ยคำ   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
3/5/2566 14:24:50น. 991
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน