วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (FF66)

3/5/2566 15:11:00น. 764
วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (FF66)

   เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา กองสอน ดร.วสันต์ สรรพสุข ผู้ช่วยคณบดี และนายวิทวัส ธิวัย หัวหน้างานแผนงาน เข้าร่วมกิจกรรมรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (FF66) และการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานวิจัยด้วยกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานกล่าวเปิดงานฯ

     ภายในกิจกรรมมีการบรรยายเรื่อง “บทบาทนักวิจัยและผู้บริหารงานวิจัยต่อการบริหารจัดการงบประมาณ Fundamental Fund (FF) และ Strategic Fund (SF)” และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการวิจัย โดย ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านการวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกันระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยและนักวิจัย ในการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย ให้เกิดผลกระทบในวงวิชาการระดับสากล  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   Khomthit.cha@up.ac.th   
3/5/2566 15:11:00น. 764
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน