กองกิจการนิสิต จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้นำนิสิต (UP Leadership Camp)

8/5/2566 10:21:01น. 963
อบรมผู้นำ
วันที่1-3 พฤษภาคม 2566 กองกิจการนิสิต ได้จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้นำนิสิต (UP Leadership Camp) โดยมีผู้นำนิสิตจากองค์การบริหารจิจกรรมนิสิต ทั้ง 4 เสา เข้าร่วมได้แก่ องค์การนิสิต สภาพนิสิต สารวัตรนิสิต และเวียง ณ โบราณสถานพระธาตุจอมทอง ภายในโครงการได้มีการจัดกิจกรรมทำความรู้จักระหว่างองค์กร เรียนรู้การจัดการทางอารมณ์ของตนเอง และมารยาททางสังคม อันเป็นพื้นฐานและทักษะการใช้ชีวิตสำหรับผู้นำนิสิต ซึ่งส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ตัวบุคคลและมหาวิทยาลัยพะเยา อีกทั้งภายในโครงการยังมีการเรียนรู้แนวทางการพัฒนานิสิตตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ในการเตรียมตัวเพื่อส่งเสริมศักยภาพของตนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต สร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดอัตลักษณ์ ซึ่งได้แก่ สุขภาพ สุนทรียภาพ และบุคลิกภาพ นอกจากนี้ยังมีการบรรยายและฝึกปฏิบัติการ เรื่อง สาธารณภัยและการป้องกันอัคคีภัย โดยวิทยากร การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพะเยา ยังมีจิตอาสาช่วยกันพัฒนาพื้นที่บริเวณวัด และกว๊านพะเยาอีกด้วย


     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต ,   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต , สภานิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
8/5/2566 10:21:01น. 963
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน