อาจารย์และนักวิจัย SEEN ลงนามสัญญารับการสนับสนุนงบประมาณพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม

9/5/2566 10:01:15น. 950
University of Phayao
วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 อาจารย์และนักวิจัยจาก คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา (SEEN) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดีฯ ร่วมลงนามสัญญารับการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาผลงาน ในโครงการ "การเพิ่มประสิทธิภาพการลดความชื้นข้าวก่ำอินทรีย์พะเยาในผลิตภัณฑ์กราโนลา ด้วยระบบอบแห้งแบบการแผ่รังสีอินฟาเรดร่วมกับระบบควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะตามแนวทางการขับเคลื่อนชุมชน ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG" ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไบโอแบล็ค ตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในกระบวนการแปรรูปกราโนลาข้าวก่ำอินทรีย์ เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวท้องถิ่น ยกระดับการแปรรูป ที่เน้นการบริหารจัดการและใช้เทคโนโลยีตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และยังสอดคล้องตามยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy) สามารถขยายโอกาสทางธุรกิจเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายศุภฤกษ์ ขาวแดง   
ข้อมูล/ข่าว :    นายศุภฤกษ์ ขาวแดง   
เพิ่มข่าวโดย :   Surasak.ja@up.ac.th   
9/5/2566 10:01:15น. 950
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน